จีนกำลังลดการผลิตเหล็กได้แล้วกว่า 85%

zgjh88-HRC price

โดยทาง NDRC ได้ออกมาเปิดเผยว่า นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2017 ที่ผ่านมา วงการอุตสาหกรรมเหล็กของจีนลดกำลังการผลิตลงได้จำนวน 42.4 ล้านตัน คิดเป็นเป็นร้อยละ 84.8 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้ และในเรื่องของกำลังการผลิตถ่านหินซึ่งสามารถลดได้ในช่วงที่ผ่านมาเป็นจำนวน 97 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ การลดกำลังการผลิตของจีนในปี 2017 นี้ส่งผลในด้านดีต่ออุตสาหกรรมเหล็กหากมองในภาพรวม ซึ่งส่งผลทำให้ราคาเหล็กของประเทศจีนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างสูงในช่วงที่ผ่านมา อย่างราคาซื้อ-ขายเหล็ก rebar ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าของ Shanghai Futures Exchange ได้ทำการปิดตลาด วันอังคารที่13 มิถุนายน ค.ศ. 2017 ราคาเพิ่มขึ้น 113 หยวน หรือ $16.6 แปลว่าราคาขึ้นมาอยู่ที่ 3,111 หยวน/ตัน โดยราคานี้ถือว่าเป็นเป็นราคาระดับราคาสูงสุด หากนับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2017 เป็นต้นมา นอกจากนี้ราคาซื้อขายสินแร่ในตลาด Dalian Commodity Exchange ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เป็นร้อยละ 0.6 หรืออยู่ที่ 423 หยวน/ตัน สรุปแล้วราคาซื้อขาย Rebar และสินแร่ในตลาดล่วงหน้าจึงเป็นเครื่องมือบ่งชี้ความสำคัญของราคาเหล็กในประเทศจีน กาตัดสินใจลดกำลังการผลิตเหล็กและถ่านหินส่งผลอันดีงามต่ออุตสาหกรรมเหล็กในประเทศจีนเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้ชัดเจนว่า บริษัทที่เป็นสมาชิกของ China Iron and Steel Association ได้กำไรไปจำนวน 32.9 พันล้านหยวน ตอน 4 เดือนแรกของปี 2017 หากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วได้ขาดทุนไป 1.1 พันล้านหยวน สำหรับการลดอัตราการผลิตสินค้าในข้างต้น ได้ส่งผลให้มีการโยกย้ายแรงงานราวๆ 7 แสนคน ออกจากอุตสาหกรรมถ่านหิน และอีก 1.5 แสนคน ออกจากในอุตสาหกรรมเหล็ก แต่ทางการจีนก็เปิดเผยว่าทางรัฐบาลเองมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการตรงตามเป้าหมายอันได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งก่อนหน้านี้…

Read More