จีนเพิ่มความปลอดภัยโดยการปิดเหมืองถ่านหินขนาดเล็ก

zgjh88-abc

ทางรัฐบาลของประเทศจีนได้ออกมาประกาศความพร้อมในการเร่งดำเนินการเพื่อปิดเหมืองขนาดเล็กจำนวนมาก รวมทั้งมีการเพิ่มระดับการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างคุมเข้ม สำหรับกระบวนการผลิตทั้ง 3 ปี
ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เริ่มมีการเร่งการปิดเหมืองถ่านหินขนาดเล็กซึ่งมีอัตราการผลิตทั้งปีจำนวน 90,000 ตัน เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยของเหมืองให้รอบคอบที่สุด ซึ่งการเร่งปิดเหมืองนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะ 5 ปี เพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยในขั้นตอนการผลิตของเหมืองถ่านหิน
เพราะทางจีนต้องการลดอัตราของการเสียชีวิตของผู้คนบริสุทธิ์จำนวนมากหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุในเหมืองถ่านหินมาแล้ว การควบคุมอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นภายในเหมืองถ่านหินจะเริ่มลงมือภายในปี 2020
จากข้อมูลที่ได้ทำการศึกษามาพบว่า ในประเทศจีนมีเหมืองทั้งหมดจำนวน 9,598 แห่ง จากจำนวนนี้มีเหมืองขนาดเล็กร้อยละ 45.5 ความน่ากลัวคือเหมืองเหล่านี้มีความปลอดภัยในระดับต่ำมาก นอกจากนี้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยก็มีน้อย จึงก่อให้เกิดอัตราการอุบัติเหตุสูงและบ่อยครั้ง
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ผ่านมาพบว่าล้วนเกิดขึ้นในเหมืองถ่านหินเป็นจำนวนมาก เพราะถ่านหินเป็นผลิตภัณฑ์หลักของประเทศจีน
การทำเหมืองเพื่อค้นหาถ่านหินของจีนมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นถึง 3.75 พันล้านตัน ในปี 2015 ซึ่งถ้าเทียบกับ 3.24 พันล้านตันในปี 2010 จึงก่อให้เกิดการอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเหมืองถ่านหินลดลงเหลือร้อยละ 75.4
จีนเตรียมกระตุ้นปิดเหมืองแร่ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของผู้คน มีการออกมาแถลงว่า จีนจะดำเนินการปิดเหมืองแร่ซึ่งไม่ใช่เหมืองถ่านหิน จำนวนทั้งหมด 6,000 แห่ง ทั้งหมดนี้มีจุดประสงค์อันเป็นไปตามความพยายามในการช่วยลดอุบัติเหตุอันไม่คาดฝันรวมทั้งช่วยลดการสูญเสียชีวิตของผู้คนภายในปี 2020
จากการแถลงการณ์ของสำนักรัฐบาล ซึ่งทำการเผยแพร่ในวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม เปิดเผยว่าเมืองปักกิ่งกำลังพยายามหาทางลดอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นเป็นประจำ ขุดเหมืองแร่ต่างๆลงไป 15 เปอร์เซ็นต์จากระดับในปีค.ศ.2015 ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะมีการพัฒนากฎระเบียบข้อบังคับต่างๆในเรื่องของความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้นรวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเหมืองต่างๆให้มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว
ส่วนสาเหตุของการเร่งปิดเหมือง เนื่องมาจากปี ค.ศ.2015 เกิดอันน่าสลดหลายต่อหลายครั้งเพราะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นภายในเหมืองแร่ฯ เป็นจำนวนมากกว่า 500 คน แต่จากจำนวนดังกล่าวสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุลดลงลดลงจากปี ค.ศ.2010 กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้จากการตรวจสอบจึงทำให้พบกับเหมืองแร่ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายจำนวน 37,000 แห่งในปีเดียวกันนั่นเอง

Related posts