ศุลกากรจีนเผยในเดือนพฤษภาคมได้มีการส่งออกเหล็กเพิ่มขึ้น 4.1%

zgjh88-Chinese Customs

จากการรายงานของหน่วยงานการบริหารงานทั่วไปจากศุลกากรจีน มีการค้นพบข้อมูลอันน่าสนใจว่า การส่งออกของผลิตภัณฑ์เหล็กจากประเทศจีน ในเดือนพฤษภาคม ปี 2017 มีจำนวนทั้งหมด 6.98 ล้านตัน ซึ่งมีการลดลง 2.44 ล้านตัน หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 25.9% หากนำมาเปรียบเทียบในเดือนที่ผ่านมา และมีการเพิ่มจำนวนขึ้น 0.49 ล้านตัน หรือ 4.1% หากนำไปเปรียบเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กมีจำนวน 1.11 ล้านตัน เท่ากับเพิ่มขึ้นมา 20,000 ตัน เท่ากับ 1.8% หากเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อปีก่อน และมีจำนวนเพิ่มขึ้น 30,000 ตัน หากเปรียบเทียบในเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ด้านของการส่งออกสะสม 5 เดือนแรกของปีนี้ มีจำนวน 34.19 ล้านตัน เป็นการลดจำนวน 11.83 ล้านตัน หรือ 25.7% หากเทียบในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อน การนำเข้าสะสม 5 เดือนมีจำนวน 5.67 ล้านตัน มีการเพิ่มจำนวนขึ้น 0.35 ล้านตัน หรือ 6.5% หากเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ส่วนยอดการนำเข้าสินแร่เหล็กในเดือนพฤษภาคม จำนวน 91.52 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 9.29 ล้านตัน นอกจากนี้ยังเพิ่มขึ้น 9.29 ล้านตัน เท่ากับเพิ่มขึ้น 5.5% หากเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าระดับราคานำเข้าเฉลี่ยมีราคา 504.38 หยวน/ตัน
ยอดการนำเข้าสินแร่สะสมของ 5 เดือนแรกในปีนี้ เป็นจำนวน 444.57 ล้านตัน เท่ากับเพิ่มขึ้น 32.69 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นเป็น 7.9% หากเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นระดับราคานำเข้าเฉลี่ยในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 545.22 หยวน/ตัน นับว่าเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2016 อยู่ที่จำนวน 214.18 หยวน/ตัน
ด้านยอดการส่งออกถ่านโค้กของประเทศจีน ในเดือนพฤษภาคม 2017 เป็นจำนวน 0.65 ล้านตัน มีการลดลง 90,000 ตัน หากเปรียบเทียบในเดือนก่อนหน้านี้ สรุปได้ว่าระดับราคาส่งออกเฉลี่ยมีราคา 1705.97 หยวน/ตัน การส่งออกถ่านหินโค้ก เริ่มมีการสะสมมาทีละนิด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2017 เป็นจำนวน 3.40 ล้านตัน มีการลดลง 0.6 ล้านตัน เท่ากับคิดเป็น 15% หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ ดังนั้นระดับราคาส่งออกเฉลี่ยช่วง 5 เดือนแรก ของปีนี้มีราคา 1771.47 หยวน/ตัน เท่ากับว่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 1030.48 หยวน/ตัน
นอกจากนี้ทางสำนักงานศุลกากรจีนได้ออกมาเปิดเผยว่า ยอดส่งออกในเดือนพฤษภาคม มีอัตราการส่งออกเพิ่มขึ้น 15.5% หากเทียบกับรายปี ขณะเดียวกันยอดนำเข้าก็พุ่งขึ้นไป 22.1% จึงส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือนพฤษภาคม ทั้งหมด 2.816 แสนล้านหยวน หรือ 4.21 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หากเทียบในเดือนเมษายน ซึ่งมียอดเกินดุลการค้าในระดับ 2.623 แสนล้านหยวน

Related posts