บริษัทเหล็กมีหนาวหลัง“สรรพากร” คุมเข้มการเลี่ยงภาษี

zgjh88-KOM

อธิบดีกรมสรรพากรของไทย ออกมาเปิดเผยว่า กรมสรรพากรจะทำการเรียกผู้ประกอบการธุรกิจเหล็กรายใหญ่ มาฟังคำชี้แจงในเรื่องแนวทางการเสียภาษีอย่างถูกต้อง เพราะที่ผ่านมา มีลักษณะการทำธุรกิจแบบไม่ได้ลงบัญชีอย่างถูกต้อง เช่น การออกใบเสร็จจะทำการส่งตรงไปยังผู้รับเหมาเลย โดยไม่ผ่านผู้ค้าคนกลางรายอื่นๆ จึงเป็นเหตุให้กรมสรรพากรไม่อาจตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีได้อย่างเต็มกำลัง อีกทั้งธุรกิจเหล็กจัดเป็นหนึ่งในธุรกิจเสี่ยงซึ่งทางกรมสรรพากรกำลังเร่งมืออย่างเต็มกำลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี โดยมีผู้ผลิตรายใหญ่ไม่เพียงกี่ราย ส่วนรายกลางและรายย่อย มีเป็นจำนวนมาก แต่ถ้าเราสืบสาวไปยังธุรกิจรายใหญ่ได้ ทางสรรพากรก็จะรู้ข้อมูลการซื้อขายทั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจเหล็กได้ประสบปัญหาการทุ่มราคา จึงทำให้ธุรกิจเหล็กเจอกับการขาดทุนมาอย่างต่ำ 5 ปี แต่ปัญหาดังกล่าวจะหมดสิ้นไป รวมทั้งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เพราะนโยบายรัฐบาลมีการหนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าการขายเหล็กน่าจะพุ่งขึ้นไปยันแสนล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีธุรกิจค้าขายด้วยเงินสดต่างๆ เช่น ร้านขายอาหาร ร้านขายของ ร้านขายยา เป็นต้น อย่างธุรกิจร้านขายยา กรมสรรพากรมีการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทุกคน ได้เข้าสู่ระบบผ่านการจดทะเบียนให้เป็นนิติบุคคล อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยินยอมเข้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพราะจะทำให้มีการลงบัญชีอย่างถูกต้องและยังสามารถหักลดหย่อนรายจ่ายได้มากขึ้น ต่อมาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กแห่งประเทศไทย ออกมากล่าวว่า การที่กรมสรรพากรจะเข้ามากวดขันในเรื่องของการเลี่ยงภาษีในสินค้าเหล็ก เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากจะทำให้ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เช่น มีการค้าที่เป็นธรรมขึ้น โดยผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง สามารถสู้กับผู้ทุจริตที่ชอบเลี่ยงภาษีได้มากขึ้นทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานต้นทุนอันใกล้เคียงกัน จากการประเมินโรงงานผู้ผลิตเหล็กส่วนมากทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้โรงงานผลิตเหล็กส่วนมากเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งยังมีการร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ แน่นอนว่าผู้ผลิตเหล่านี้ยึดถือการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ เพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงแก่ตนเอง เพราะฉะนั้นกลุ่มโรงงานผู้ผลิตเหล็กจึงสามารถตรวจสอบได้ง่ายกว่า พบปัญหาการเลี่ยงภาษีได้น้อย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การเลี่ยงภาษีส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผู้ค้าเหล็ก โดยผู้ค้าบางคนขายเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังขายเหล็กให้กับผู้รับเหมาต่างๆ อันก่อให้เกิดช่องทางเลี่ยงภาษีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

Read More