ส.ท่อเหล็กถึงกับร้อง หลังถูกสอบจีนเลี่ยงท่อน้ำมัน

zgjh88-naom

พาณิชย์ ออกโรงปกป้องผู้ผลิตท่อเหล็กไทย 4 ชาติ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน ต่อ 5 ปี ทางด้านสมาคมผู้ผลิตเหล็กแปรรูปเหล็กแผ่น ร้องเรียนขอให้รัฐได้ใช้มาตรการ AD ชั่วคราวเพื่อสกัดท่อเหล็กของทางเวียดนาม ภายหลังจากการพบจีนสวมสิทธิ์ หลีกเลี่ยงการนำเข้าเป็น ท่อน้ำมัน API ทำให้ยอดนำเข้าเพิ่มเป็น 100% นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ออกมาเปิดเผยว่า ใน วันที่ 9 มิถุนายน ค.ส. 2560 ที่ประชุม ทตอ.เรียกเก็บอากรเพื่อตอบโต้การทุ่มตลาด หรือ AD ของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนจากจีนและมาเลเซียเป็นเวลา 5 ปี เหล็กจากจีนในอัตราเดิมคือ 30.91% ของราคา C.I.F ส่วนเหล็กจากมาเลเซีย 23.57-42.51% ของราคา C.I.F บวกกับเรียกอากร AD สินค้าหลอด รวมทั้งท่อที่ทำจากเหล็กจากจีนและเกาหลีใต้ 5 ปี ซึ่งเก็บจากจีนในอัตรา 3.22 -66.01% ของราคา C.I.F และเกาหลีใต้ อัตรา 3.49-53.88% ของราคา C.I.F โดยการใช้มาตรการ AD เป็นการทำตามขั้นตอน รวมทั้งใช้วิธีไต่สวนตามกฎระเบียบ พิจารณาจากหลักฐานตามความเป็นจริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ WTO ได้มีมติต่อร่างกรณีการไต่สวน AD เหล็กแผ่นรีดร้อนจากเกาหลี ซึ่งให้ทำการยุติการไต่สวน เพราะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีการทุ่มตลาดจริง แต่ไม่ได้เป็นการสร้างความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมภายใน ซึ่งปัญหานี้จะมีการรับฟังความเห็นกันต่อไป โดยทางสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะ เห็นด้วยกับทั้งมาตรการเกี่ยวกับเหล็กรีดร้อน เนื่องจากขณะนี้เหล็กรีดร้อนจากจีนรวมทั้งท่อเหล็ก ได้ส่งออกมาทุ่มตลาดเป็นจำนวนมากในหลายๆประเทศ ไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียว แต่รวมไปถึงสหรัฐ สหภาพยุโรป ซึ่งในๆหลายประเทศได้งัดมาตรการต่างๆ ออกมาใช้ เช่น AD, Safeguard, Anticircumvention, CVD…

Read More