MEPS เผยปี 2017 ยอดผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมกำลังจะได้ทำลายสถิติสูงสุด

zgjh88-Stainless steel

บริษัท MEPS เป็นบริษัทที่คอยรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของเหล็กซึ่งเป็นบริษัทรายใหญ่ชั้นนำของโลกโดยทาง MEPS ได้ออกมาเปิดเผยถึงการคาดการณ์อย่างมีระบบในอนาคต ของการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมหรือ Stainless ของโลก จากการรวมรวมข้อมูล ซึ่งได้มีการทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ในปี 2017 เพิ่มขึ้นไปเป็นจำนวน 47.5 ล้านตัน เรียกได้ว่ามีการขยายตัว 3.75% หากเทียบกับปีก่อนหน้าคือ 45.8 ล้านตัน บริษัท MEPS มีการคาดเดาว่าจำนวนการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม เหล็ก Stainless ในทุกส่วนจากทั่วโลกมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นจากทั้งหมดของปี 2017 หลังจากที่มันได้มีการหดตัวลงจากตลอดระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอดของการสั่งผลิตของประเทศจีนรวมทั้งประเทศที่กำลังพัฒนา โดยบริษัท MEPS ได้คำนวณเอาไว้ล่วงหน้าว่ายอดการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมหรือเหล็ก Stainless ของจีนในปีนี้น่าจะ เพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน จะอยู่ประมาณ 25 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนออกมาได้ 55% ของยอดการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม เหล็ก Stainless จากทั่วโลก ส่วนในเรื่องของการส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมหรือเหล็ก Stainless ของจีนในปี 2017 ทาง MEPS คาดไว้ว่ายอดการส่งออกน่าจะมีการหดตัวลงเพราะมีสาเหตุมาจากการประกาศใช้มาตรการกีดกันทางการค้าของสินค้าเหล็กอันมาจากจีนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยจำนวนการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมหรือเหล็ก Stainless จากสหรัฐฯ ในปี 2016 ที่ผ่านมาเป็นจำนวน 2.5 ล้านตัน ซึ่งได้ถือว่าสามารถขยายตัวได้อย่างพอสมควร 6% หลังจากมีการหดตัวเล็กน้อยภายในปี 2015 และสำหรับในปี 2017 นี้ MEPS คาดว่าจำนวนการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม หล็ก Stainless ของสหรัฐฯ น่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 2% หากเทียบกับปีก่อนหน้า ยอดการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม เหล็ก Stainless ของไต้หวันกลับมีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งในปี 2016 ที่ผ่านมา มียอดของการผลิตอยู่ในระดับมากกว่าจำนวน 1.25 ล้านตัน ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกหากนับมาตั้งแต่ปี 2010 หรือ…

Read More