Kobelco Millcon Steel เปิดทำการผลิตลวดเหล็กอย่างเป็นทางการ

zgjh88-kobelcomillcon

โรงงานผลิตเหล็กชนิดพิเศษที่มีการบริหารจากการร่วมทุนระหว่าง 2 บริษัท คือบริษัท Kobe Steel จากญี่ปุ่นและบริษัท Millcon Steel ของไทยซึ่งได้ทำการสร้างโรงงานอยู่ ณ จังหวัดระยองอันเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการประกอบอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆ อีกทั้งยังมีโรงงานทั้งหลายตั้งอยู่ในจังหวัดนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้ ไม่ปล่อยเวลาให้หายไปอย่างสูญเปล่า เพราะขณะนี้ได้เริ่มเดินสายการผลิตแล้ว ด้วยความร่วมมือจาก Kobe Steel ของญี่ปุ่น ทางโรงงานมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มส่งผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้ลูกค้าได้ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้
โดยทั้ง 2 บริษัทได้ทำจับมือและวางข้อตกลงร่วมกัน ในเดือนภุมภาพันธ์ ปี 2016 ในการผลิตลวดเหล็กชนิดพิเศษ ซึ่งการร่วมทุนในครั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงงานเป็น Kobelco Millcon Steel Co (KMS) เรียกได้ว่าเป็นการร่วมทุนกันทางแรงงานและจิตใจ โดยปกติแล้วโรงงานแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศไทยจะทำการผลิตลวดเหล็กธรรมดาเท่านั้น แต่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมกำลังจะเริ่มทดสอบผลิตลวดเหล็กชนิดพิเศษออกมา
ทางโรงงานกล่าวว่าพวกเขาร่วมกันวางแผนในการจัดส่งสินค้าตัวอย่างที่ผลิตขึ้นมาใหม่ๆ ให้กับลูกค้าไปทดลองใช้ โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนเป็นต้นไปและเริ่มจำหน่ายลวดเหล็กชนิดพิเศษตอนจบปีงบประมาณของปีนี้ ซึ่งก็คือในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2018 นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีการวางเป้าหมายที่จะทำการผลิตลวดเหล็กชนิดพิเศษอย่างเต็มกำลัง ภายในปี 2020
การที่บริษัท Millcon สามารถผลิตเหล็กพิเศษของไทยได้ เนื่องมาจาก Millcon มีโรงงานขนาดใหญ่ซึ่งมีกำลังในการผลิตลวดเหล็ก carbon อยู่จำนวน 480,000 ตัน/ปี เมื่อโรงงานทุ่มเทการผลิตอย่างเต็มกำลัง ทางโรงงานก็มีความมุ่งหวังว่าการผลิตลวดเหล็กชนิดพิเศษจะมีปริมาณเกินครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตทั้งหมด
บริษัท Kobe ได้ทำการจัดส่ง billets ชนิดพิเศษส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นให้กับ RSM เพื่อการเริ่มต้นเดินสายการผลิต โดยทาง Kobe จะจัดส่งวัตถุดิบให้ตลอด
ทาง KMS ก็ได้ทำการจัดส่งลวดเหล็กชนิดพิเศษให้กับ Kobe CH Wire (Thailand) ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตหนองจอก เพื่อทำการผลิตลวดเหล็กเย็น ซึ่งมีอัตราการผลิต 4,500 ตัน/เดือน
ตอนแรกนั้นทาง Kobe ได้ทำการจัดส่งลวดเหล็กพิเศษจากประเทศญี่ปุ่นให้กับโรงงานทั้ง 2 แห่ง แต่ภายหลังจากนี้ ทาง Kobe จะส่ง billet ให้แก่ KMS เพียงแห่งเดียว เพื่อใช้วัตถุดิบอันนี้สำหรับการผลิตลวดเหล็กชนิดพิเศษ ส่วนทางด้าน Millcon จะทำการจัดส่ง billets ให้ KMS เพื่อเอาไปใช้ในการผลิตลวดเหล็กธรรมดาต่อไป

 

Related posts