Trump จะใช้มาตรการ AD ในวงการ การค้าเหล็กอีกครั้ง

zgjh88-measure

ประธานาธิบดี Donald trump ได้ทำการอนุมัติคำสั่ง ในเรื่องของการให้สืบค้นว่าสินค้าเหล็กที่นำเข้ามาจากต่างประเทศได้ส่งผลร้ายต่ออุตสาหกรรมเหล็กในประเทศอเมริกาหรือไม่ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายทางการค้า ในปี ค.ศ. 1962 ซึ่งมีการระบุว่าประธานาธิบดี Donald Trump มีพลังอำนาจในการยกเลิกสินค้านำเข้าที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ พิธีลงนามนี้เกิดขึ้น ณ ทำเนียบขาวพร้อมกับผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนมาจากบริษัทผลิตเหล็กของสหรัฐฯ หลายบริษัท อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดี Donald Trump ยืนยันว่าการตรวจสอบในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับจีนเลย ซึ่งจีนถูกกล่าวหามาโดยตลอดว่าทำการทุ่มตลาดเหล็กในประเทศสหรัฐฯ ด้วยการขายเหล็กราคาถูก ในขณะเดียวกันทาง IMF ออกมากล่าวว่ายินดีที่จะได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลของประธานาธิบดี Donald Trump
ที่ผ่านมา ประธานาธิบดี Donald Trump กล่าวหาในหลายๆ ประเทศว่าเอามีการเอาเปรียบทางด้านการค้าต่อสหรัฐฯ ส่งผลให้คนอเมริกันตกงานจำนวนมาก รวมทั้งอาจมีการใช้นโยบายเพื่อทำการเพิ่มภาษีสินค้านำเข้า เป็นการกีดกันสินค้าจากประเทศเหล่านั้น จนทำให้หลายๆ ฝ่ายเกิดความไม่สบายใจว่าจากการกระทำในครั้งนี้อาจนำไปสู่มาตรการปกป้องผู้ประกอบการในประเทศ
แต่ทาง IMF ออกมากล่าวว่าจะยังคงสนับสนุนการค้าแบบเปิดกว้าง รวมทั้งทำให้การค้าระหว่างประเทศมีความอิสระและยุติธรรม นอกจากนี้ยังต่อต้านนโยบายปกป้องผู้ประกอบการในประเทศอีกด้วย
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดี Donald Trump ได้ออกมากล่าวว่า ขณะนี้ทางคณะบริหารของตนกำลังจะประกาศตอบโต้ในการทุ่มตลาดเพื่อเป็นการหยุดการนำเข้าเหล็กราคาถูกจากต่างประเทศ
ในวันต่อมา รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หากตรวจสอบแล้วพบว่าการนำเข้าสินค้าเหล็กจากต่างประเทศสามารถสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อความมั่นคง จะมีการใช้นโยบายเข้ามาแก้ไข เช่น เพิ่มอัตราภาษี และจำกัดโควต้าการนำเข้า หรืออาจจะทั้ง 2 มาตรการ
ในขณะนี้ทางคณะทำงานฝ่ายบริหารกำลังตรวจสอบการทะลักเข้ามาอย่างเป็นจำนวนมหาศาลของสินค้าเหล็กและอะลูมิเนียมจากต่างประเทศ อันสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ผลิตในสหรัฐฯเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน ทางกระทรวงพาณิชย์ก็แจ้งผลการสรุปเรื่องการตอบโต้ทุ่มตลาดรวมทั้งการอุดหนุนสินค้าเหล็ก มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายในสิ้นสัปดาห์ หากฟังเจตนารมณ์ของนโยบายนี้ดูเหมือนว่าทางสหรัฐฯ กำลังแก้ปัญหาในเรื่องของการผลิตเหล็กส่วนเกินจากต่างประเทศจีน แต่ถึงอย่างไรก็ตามการกระทำในครั้งนี้ ได้สร้างความเครียดให้แก่ประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ในหลายๆประเทศ รวมถึงไปถึงประเทศแคนาดาด้วย ซึ่งแคนาดามีจำนวนการส่งออกอะลูมิเนียมไปยังสหรัฐฯ อย่างขยายตัวเพิ่มขึ้น ประมาณ 9.3% ในปีที่ผ่านมา

Related posts